WSH/JScriptを使っていて、時々、一時作業用の適当なファイル名が欲しい時があります。以下のように書くと、一時ファイルを得ることができます。

// テンポラリファイル名の作成
function getTempFile() {
  var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
  var tDir = fso.GetSpecialFolder(2);
  var tFile = fso.GetTempName();
  return tDir + "\\" + tFile;
}