WSHのJScriptでファイルの移動は以下のように行います。

 var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 // 指定パスのファイル一覧を得る
 var files = fso.GetFolder(curPath).Files;
 // ファイルを一つずつ処理する
 var e = new Enumerator(files);
 for ( ; !e.atEnd(); e.moveNext()) {
  var file = e.item();
  var dla = new Date(file.DateLastAccessed);
  WScript.Echo(dla.toString());
 }

(参照)