WSH の JScript を書いていて、ふと起動パスをえる方法を調べることに。

 • スクリプト名 -- WScript.ScriptName
 • スクリプトのフルパス -- WScript.ScriptFullName
 • スクリプトの起動パス -- 以下のプログラム
function getAppPath() { // 起動パスを得る(末尾にパス記号付)
  var full = WScript.ScriptFullName;
  var name = WScript.ScriptName;
  var appPath = full.substr(0, full.length - name.length);
  return appPath;
}
WScript.Echo(getAppPath); 
WScript.Quit();

よく使うので、一行でコピペできるように整形したら以下の感じ

var appPath = WScript.ScriptFullName.substr(0, 
  WScript.ScriptFullName.length - WScript.ScriptName.length);

あるいは、以下のようにする

var fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
var file = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName);
var appPath = file.ParentFolder.Path;
WScript.Echo(appPath);

よく使うので、一行でコピペできるようにしたら以下のようになりました。

var fso = WScript.CreateObject("Scripting.FileSystemObject");
var appPath = fso.GetFile(WScript.ScriptFullName).ParentFolder.Path;

FileSystemObjectを使うなら、上記の方がスマートかな?

function getAppPath() {
 var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
 return fso.GetFile(WScript.ScriptFullName).ParentFolder.Path;
}

補足~HTAで起動パスを得る方法 *

もし、HTAであれば、location.href を使うと起動パスを得られます。

alert(location.href); // file:///xxx.hta というURLが得られる
// ...
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
var appUri = fso.GetParentFolderName(location.href);
var appPath = appUri.substr("file:///".length).split("/").join("\\");